Restaurang av återvunnen metallskrot!

För ett tag sedan blev jag bjuden på en restaurang av det lite ovanligare slaget. Alla möbler och det mesta av deras inredning var gjort av återvunna saker bland annat mycket metallskrot. Det var mycket smakfullt och fint gjort och jag kunde aldrig tro att metallskrot kunde gå att göra så mycket fina saker med! Jag började diskutera återvinning med en av ägarna och jag fick veta lite mer om det.

Genom återvinning bidrar vi till en mer hållbar utveckling genom att eliminera eller minska avfall och genom att spara råvaror. Återvinning av en del material, som metaller, sparar energi (och minskar koldioxidutsläppen), eftersom den kräver mindre energi för att åter smälta skrot än det gör att producera ny metall från råvaror.

Fördelarna med återvinning är att minska avfall, spara primära resurser, det vill säga ersätta primärproduktionen och att spara energi och tillhörande utsläpp av växthusgaser, genom mindre energiintensiv upparbetning.

Metaller är oändligt återvinningsbara, dvs de kan återvinnas om och om igen i funktionellt likvärdiga produkter – detta är den mest miljömässigt fördelaktigt form av återvinning. Här kan du läsa mer om metallskrot, skrotfrag.se.

Andra produkter återanvänds till nya produkter med lägre kvalitet eftersom den återvunna produkten har olika, oftast lägre, materialegenskaper. För återvinning för att vara hållbar på lång sikt, är det viktigt att återvinningsprocessen är ekonomiskt lönsam. Detta är ofta det största hindret för återvinning.